Аллы газетни 88-чи номериндеди.

8. Итлик чач: сабийни биринчи чачын («итлик чач» деб анга айтылады) байрам-чурум халда джюлюу къарачай-малкъар халкъны бурунладан келген адетиди. Сабийни башын аны ата къарнашларындан бири джюлюгенди.

«Джаннга джетсе, саннга кюч джетер».
Нарт сёз.

«Къарачай» газетни хурметли редакциясы! Алгъаракъ джыллада мен юриспруденция бла байламлы джазгъан бир бёлек затымы сизге джибериб, сиз да басмалай тургъан эдигиз. Арт джыллада джумушларым кёбюрек болуб, санат ишими «тамблагъа» къойгъан эдим. Энди, джангыдан къолгъа алгъанма. Мен усталыгъым бла байламлы статьяла джаза турсам, мадарыгъыз болуб, сиз да басмалай турсагъыз, газет окъуучулагъа да хайыры боллукъ болур эди деб кёлюме келеди.

Салам бла, сизни сыйыгъызны кёрген,
КЪАРАБАШЛАНЫ Мурат, ёкюл.

Украинада бардырылгъан спецоперациядан, ай медет, джюрекни джарсытхан хапарла да келиучендиле.

Бу къыйын заманда медицинабыз аманына таянмай тура эсе, иги билими бла бирге уллу адамлыгъы да болгъан врачланы себебинденди. Шукур Аллахха, Къарачай-Черкесияда да аллайла аз тюлдюле.