Сотрудник Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике Кемал Каитов стал бронзовым призером чемпионата России по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны «Архыз» курортунда тау чабыудан, скайраннингден, трейлраннингден «Архыз Sky Race» деген аты бла халкъла арасы фестиваль болуб ётгенди.

Фестивалда баш рекордну салгъан Москвадан чабыучу Илья Цыганков болгъанды. Ол тау джолну 80 километрин 18 сагъат бла 51 минутха ётгенди. Фестиваль бардырылгъан кёзюуде анга дери ол джолну киши ётмегенди.

Къарачай-Черкес Республиканы Архыз курортунда таудан дженгил тюшген аякъ машиналаны (даунхилл) кубогу ётгенди. 

Эришиулени ахыр IV-чю атламына Эресейни 24 шахарындан 53 спортчу къошулгъанды. Эресейни даунхиллден кубогу бла Екатеринбург шахардан Андрей Ушаков саугъаланнганды.
Эришиуле эки кюнню баргъандыла. Аланы эсеблерине кёре, «Элита» деген къауумда Виталий Хрипунов, «Мастера» къауумда Константин Гордиенко, «Юниоры» эмда «Любители» къауумда Михаил Тиунов бла Степан Якименко, тиширыуланы араларында да Анна Шишулькина хорламлы болгъандыла.

 

Бу кюнледе джиу-джитсу тутушдан бютеудуния эришиу  бошалды. Анга Къарачай-Черкесиядан тюрлю-тюрлю ауурлукъладан юч гёджеб къошулгъан эди. Аланы бири, Отарланы Азамат, алтын медалгъа, Гочияланы Халид бла Александр Попандопуло да джез медаллагъа тыйыншлы болгъандыла.
- Быллай бютеудуния эришиулеге къошулгъан къайсы спортчугъа да уллу сыйды. Мен 95 килограмм ауурлукълары болгъанла бла тутушдум. Аланы хорлаб биринчи орунну алгъаныма къууаныб къайтдым, - дегенди джиу-джитсудан дунияны эмда Эресейни чемпиону, эркин тутушдан эмда дзюдодан спортну устасы Отарланы Азамат.
Бу чемпионатха быйыл хычаман (май) айда Эресейни биринчилиги ючюн баргъан эришиуледе алгъа чыкъгъанла къошулгъандыла. Отарланы Азамат анда да алтын медаль алыб къайтхан эди.
(БИЗНИ КОРР.).
Кёб болмай Къарачай-Черкесияны Зеленчук районунда Халкъла арасы Олимпия кюннге аталыб эришиуле болгъандыла. Ары республиканы шахарлары бла эллеринден 200 адам баргъандыла.
«Зеленчук станседе, Бютеуэресей Олимпия кюнню белгилеуге аталыб, быллай уллу байрам биринчи кере болады. Бу байрам къуру спортчуланыкъы болуб къалмай, саулукълу джашауну сюйгенлени барыныкъыдады. Алгъы бурун джаш спортчула къонакъланы алларында кеслерини фахмуларын  кёргюздюле. Районну арбаз командаларыны арасында мини-футболдан эришиуле болдула», - деди Къарачай-Черкесияны физкультура бла спортдан эмда туризмден бёлюмюню  тамадасы Юлия Сюргина.
Къарачай-Черкесияны футболдан биринчилиги ючюн баргъан эришиулени экинчи туру болгъанды. Спортчула анда да, кеслерини билимлерин, фахмуларын, тириликлерин танытхандыла.
Спорт байрамны тамалында, «Бизон» деген клубну площадкасында ауур атлетикадан эмда «Олимпийская миля» деб 1000 метр узакълыкъгъа чабыуда  сюйген адам къарыуун танытырча мадар къуралгъанды.
Юлия Сюргина айтхандан, алайда болгъан спортчула бла къонакъла барысы да Эресейни Олимпия джыйымыны кийим кереклери ючюн да ойнагъандыла.
Байрамда Къарачай-Черкесияны белгили артистлери джыйылгъанлагъа кеслерини тепсеу, вокал номерлерин кёргюзгендиле.
 
(Бизни корр.).