Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы 6-чы кере сайланнган Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) 3-чю кёзюулю сессиясы болгъанды.

Аны спикер Александр Иванов бардырды. Депутатла бютеулей да 29 соруугъа къарагъандыла.

Бу кюнледе РФ-ны Шимал Кавказны ишлерини юсюнден министри Сергей Чеботарёв Къарачай-Черкес Республикагъа ишни юсю бла келиб, Темрезланы Рашид бла бирге республиканы социал-экономика ёсюмюню юсюнден кенгеш бардыргъанды.

Мындан алда Азербайджанны ара шахары Бакуда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид ишни юсю бла Азербайджан Республиканы Президенти Ильхам Алиев бла тюбешгенди. Анда Къарачай-Черкесиядан Эресей Федерацияны Кърал Думасыны депутаты Боташланы Расул да болгъанды.

Багъалы анала эмда къарт анала! Таза джюрекден сизни барыгъызны да бу джылы эмда джарыкъ байрамыгъыз бла – Ананы кюню бла – алгъышлайбыз!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид абыстол (ноябрь) айны 15-де «Карачаево-Черкесия» ГТРК бла «Архыз 24» телеканалда, ачыкъ эфирде, республиканы джамагъатыны сорууларына джууаб берген эди.