Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Обычная версия

С 1 мая 2024 года изменились требования к организации целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Мындан алда «Учитель-дефектолог России - 2024» деген конкурс баямланнган эди. Быйыл ол джетинчи кере бардырылады. Аны тамалында, бирси регионладача, Къарачай-Черкесияда да сабий садлада ишлеген устазланы арасында эришиуле ётдюле.

Зеленчук районну Къарданик стансесини Джарыкълыкъ юйюнде джаш тёлюню ариу халиге, патриотлукъгъа юретир, РФ-ны аскерлерини магъанасыны дараджасын кёлтюрюр муратда Аскерге чакъырыуну кюнюн белгиледиле. 

Лепшокъланы Арсен халкъын, джуртун, адамланы кертиликлерин сюйген ашхы уланланы бириди.

Озгъан барас кюн республиканы джер-джеринде 2022-чи джыл никкол (июнь) айны 22-де аскер къаугъада аскерчилерибиз ючюн джан берген джердешибизни – Эресей Федерцияны Джигити Боташланы Хусейни джашы Къанаматны - эсгериуге аталгъан ишле болдула.