В субботу, 16 апреля, в Черкесске на территории фуд-маркета «Агропарк» по адресу ул.Свободы ,62 состоится  традиционная весенняя сельскохозяйственная ярмарка.

Бурун бизни джерледе, тили Минги Тауда буз джаласа, къуйругъу Бештауда чибин къоругъан бир ёгюз, къанатлары кёкню джабхан бир къуш, кюн аманда сакъалыны тюбюне сау сюрюу сыйыннган бир теке да болгъандыла.

«Кёзюуюнде таш да джала, кёзюуюнде кюн да сана» - хар затны кесини бир джарашхан, ушагъыулу кёрюннген заманы болады. «Кесин джарашдыра билген» деб бир къауумгъа, «хунагъа джарашмагъан ташча» деб бир къауумгъа бош айтмайдыла. Халкъны ариу адетлерин кёре, эте билген адамгъа джарашыу адам, ишленнген адам дейдиле. Ишленнген адам къайда да кесин таб, ушагъыулу тутады. Джашха-джаш, къартха-къарт, сабийге-сабий бола биледи, ким бла да ушагъы келишеди...

Этген джумушу бла джамагъатдан разылыкъ табхан дизайнерлени бириди Биджиланы Маликни къызы, Джанибекланы Аминат.
Аны атасы сатыу-алыу бла кюреше, адамлагъа игилик этер джанындан къолундан келгенни этгенлей турады.

Къарачай районну Джангы Теберди элини орта школуну 11-чи классыны сохтасы Темрезланы Амира школчуланы арасында литературадан бардырылгъан Бютеуэресей олимпиаданы ахыр этапыны призёру болгъанды.