Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла  «Шимал Кавказ» федерал кърал учреждениени джол управлениесини тамадасы Л. Лечхаджиев,  тюбешиб, КъЧР-де «Къоркъуусуз эмда асыулу джолла» деген миллет проектни 2019-чу джыл биргелей толтурууну планын сюзгендиле. 

Ол тюбешиуден сора Темрезланы Рашид Инстаграмда кесини аккаунтунда джазгъандан, миллет проектде кёргюзюлген джолланы ишлер ючюн, быйыл кёб зат этилликди. Биринчиси, Эресейавтодор Джёгетей Аягъы шахарны юсю бла ётген тёрт полосалы джолну битдирликди. Экинчиси, 2019-чу джылны аягъына Зеленчук станседен Архыз посёлок бла Эресейни Илмуларыны академиясыны обсерваториясына баргъан джолну тамамлы ремонту этилиб бошаллыкъды.

Былтыр абыстол (ноябрь) айда «Кавказцемент» АО-да ремонт ишле башланнгандыла. Ала 2019-чу джылны хычаман (май) айына дери барлыкъдыла.

Ол заманны ичинде «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» «Кавказцемент» АО-ну ремонту бла модернизациясын этерге 1 миллиард сомдан артыкъ ачха бёллюкдю. Аны себеби  «Кавказцемент» АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» холдинге киреди.

Ремонтну кёзюуюнде «Кавказцемент» АО-ну иш кереклери джангылагъа ауушдуруллукъдула, автоматизация кенг сингдирилликди. Ол затланы кючлеринден чыгъарылгъан продукцияны багъасы тюшюб, асыулулугъу ёсерикди. Предприятие, бёлюнмей ишлегени бла да къалмай, Эресейни къыбыла джанын агъачлы цемент бла толу баджарыб да турлукъду.

 Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид быйыл Правительствону членлери бла биринчи кенгеш бардырды.

Башчы алгъы бурун Правительствону членлерине, законну сакълагъанлагъа, кюч структуралагъа, къутхаргъан джол къуллукълагъа, Джангы джылда биригиб ишлегенлери ючюн, бюсюреу этиб, разылыгъын билдирди.   Андан сора кенгешде 2019-чу джылгъа толтуруучу, законла чыгъарыучу, муниципал властланы органларыны этерик ишлери белгилендиле.

«Бютеулей алыб айтсакъ, Къарачай-Черкес Республикада Джангы джылны байрамы рахат ётгенди. Адамла кёб джыйылгъан джерледе  халкъны тынчлыгъын бузгъан зат болмагъанды. Этилирге керекли джумушла тири баджарылгъандыла. Адамла бир-бирлерине ашхылыкъ, игилик теджей, Джангы джылны байрамы элледе, шахарлада къууанч халда ётгенди. Аны ючюн федерал, республикан властланы, кеси оноулу джергили органлагъа биригиб иш бардыргъанлары ючюн, джюрек разылыгъымы билдиреме», - деди Темрезланы Рашид.

 Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Хубийланы Елизаветаны юч эгиз джашчыкъ табханы бла алгъышлагъанды.

 Быллай ашхы иш бизни республикада арт джети джылны ичинде биринчи кере болгъанды.

Къарачай-Черкес Республикада джашагъан Хубийланы Елизавета джангы джылны аллы бла юч эгиз джашчыкъ табханды. Бизни республикада Елизавета болмаса джети джылдан аслам заманны ичинде быллай «джигитлик» этген ана джокъду.

«Джангы джылны аллы бла къууанч хапар келгенди. Таза джюрекден бу ашхы иш бла Хубийланы Елизаветаны, Дауутну къызын, эмда аны юйдегисин алгъышлайма.

Дуниягъа джаратылгъан юч джан да джашчыкъладыла. Джети джылдан бери Къарачай-Черкесияда была болмасала юч эгиз сабий туууб билмейме.

Цифралы эфир телевидениеге кёчерге излеб, ангыламагъаныгъызны сорургъа излесегиз, кече-кюн деб къарамай, Эресейни ичинде хакъсыз 8-800-220-20-02 номерли телефоннга къонгурау ачаргъа боллукъсуз. Сизни сорууларыгъызгъа ишлерин кескин билген устала тыйыншлы джууабла берликдиле.