«Культурный забег» фестивалны тамалында Къарачай-Черкесияда Муху ёзенде скайраннингден эришиуле эмда суратчыланы пленэрлери ётгенди. Ол ишни Шимал Кавказ кърал академия къурагъанды.

Халкъгъа халал къуллукъ этиб, аны ишине, джумушуна къараб, кече, кюн айырмай урунуб айланнган адамла кёбдюле. Ала республиканы тюрлю-тюрлю санагъатларында уруна, башхалагъа терен къайгъырыуну баш ишлерини бири этиб джашайдыла.

Бюгюнлюкде халкъыбызда аты хазна белгили болмай тургъан, алай а Уллу Ата джурт къазауатда джигитликле этиб махтаугъа, сыйгъа тыйыншлы болгъан адамларыбызны бириди Хубийланы Асламбекни джашы Казим.

2023-чю джылны аскерге чакъырыуну къачхы кёзюую быйыл бютеу къралда аууз-герги (октябрь) айны 1-ден башланады. Аны бла байламлы ишле (кампания) эндреуюк (декабрь) айны 21-не дери бардырыллыкъды. Аскерге чакъырылгъан эмда аскер учетха тюшген ишле бла байламлы джорукъну бузгъанлагъа, алгъынладача болмай, законну къаты этгендиле. 

Бу кюнледе Федерал налог къуллукъну тамадасыны орунбасары Дмитрий Сатин Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни Федерал налог къуллукъну КъЧР-де управлениесини джангы тамадасы бла танышдыргъанды.