КъЧР-ни Теберди миллет паркында Никита Михалковну студиясы салыб башлагъан джангы «Бременские музыканты» деген фильмни эпизодларын алгъандыла. 2024-чю джыл башил (январь) айны 1-де аны кёргюзюрюкдюле.


Съёмкаланы Тубанлы кёлде, Косыгин атлы тюзде, Гоначхир ёзенде бардыргъандыла.
- Съёмкала миллет паркны рекреацион зонасында этилгендиле. Ол себебден паркга не джаны бла да хыянат джетмегенди. Съёмкала миллет паркны къоруулау режимине толу джууаб этерча бардырылгъандыла. Фильмге къарагъанла бизни сейирлик табигъатыбыз бла шагъырей боллукъдула. Экология хыйсабыбызгъа, тауланы, джерлени ариулукъларына тыйыншлы багъа берликдиле, - дегенди Теберди миллет паркны директору Диналаны Алик.
«Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» бардыргъан съёмкалагъа Эресейни Табигъат байлыкъла бла экология министерствосуну Росзаповед аралыгъы да кесини тыйыншлы юлюшюн къошханды.
Фильмде баш ролланы ойнагъанланы да атларын айтайыкъ: Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачева, Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов эмда башхала. Фильмни режиссёру Алексей Нужныйди. Фильмни бир къауум джерлери Дагъыстанны заповеднигинде алыннгандыла.
Эресейни Табигъат байлыкъла бла экология министерствосунда чертгенлерине кёре, заповедникле болгъан джерледе съёмкала этерге ёчдюле. Сёз ючюн, «Белое солнце пустыни» деген фильмде Сарыкумну къум тюзлери кёрюнедиле, 2014-чю джыл чыкъгъан «Территория» деген фильмде съёмкала Красноярск крайны Путоранск заповеднигинде этилгендиле. 2022-чи джыл салыннган «Чебурашка» деген фильмге Сочи бла Нарсананы миллет парклары да киргендиле.

 
{jcomments}