Ма бу эркинлик бизге берилгенли
Бир дженгил болгъанды санларым.

Таулу джуртум, джандет джуртум
Къарачай,
Бюгюнлюкде келди санга энтда бир май

Ол джыллада Джуртха учунмакълыкъ хар бир къарачайлыны иннети, мураты, нюзюрю, тюню-тюшю болгъанды.

Сыйлы джердешле!

Кюнню нюрюне бёленнген бу джазгъы байрам халал уруннган, тамбласыны сагъышын этген адамланы бирикдириучю бир тукъум бир сейир сезим бла джылытады джюреклени.