Акъбайланы Идрис бла аны гитче къарнашчыгъы Джанхот къачда малланы къаудан къошлагъа сюрюб бара, бир джерде тохтайдыла.

Джюзден атлагъан къарт Топашха юйдегиси кёзюу-кёзюу къараб тура эди. Юсюнде къуп-къуру джюн чепкени, къаллайла эсе да кеси аллына юйден чыгъыб, кюн турушда олтуруучан эди.

Аллы газетни 88-чи номериндеди.

8. Итлик чач: сабийни биринчи чачын («итлик чач» деб анга айтылады) байрам-чурум халда джюлюу къарачай-малкъар халкъны бурунладан келген адетиди. Сабийни башын аны ата къарнашларындан бири джюлюгенди.

«Джаннга джетсе, саннга кюч джетер».
Нарт сёз.

«Къарачай» газетни хурметли редакциясы! Алгъаракъ джыллада мен юриспруденция бла байламлы джазгъан бир бёлек затымы сизге джибериб, сиз да басмалай тургъан эдигиз. Арт джыллада джумушларым кёбюрек болуб, санат ишими «тамблагъа» къойгъан эдим. Энди, джангыдан къолгъа алгъанма. Мен усталыгъым бла байламлы статьяла джаза турсам, мадарыгъыз болуб, сиз да басмалай турсагъыз, газет окъуучулагъа да хайыры боллукъ болур эди деб кёлюме келеди.

Салам бла, сизни сыйыгъызны кёрген,
КЪАРАБАШЛАНЫ Мурат, ёкюл.