Адетдеча, къууанч  джыйылыу Россияны Кърал байрагъын, Президентни Штандартын, Россияны Конституциясы бла Президентини Белгисин Уллу Кремль къаланы Андреевский залына кийириуден башланнганды.
РФ-ны Конституциясыны 82-чи статьясына кёре Федерацияны Советини членлери, Кърал Думаны депутатлары эмда Эресей Федерацияны Конституцион Сюдюню сюдюлери къараб тургъанлай В. В. Путин Россияны халкъына халал къуллукъ этеригине сёз бергенди. Андан сора Эресей Федерацияны Конституцион Сюдюню председатели Валерий Зорькин В. В. Путин Эресей Федерацияны Президенти къуллугъун толтуруб башлагъанын баямлагъанды.

  Халкъ туугъан Джуртундан зор бла кёчюрюлюб, 14 джылны киши джерде джашаб, артыкълыкъны, зорлукъну да хорлаб, джерине, тауларына къайтса, андан уллу насыб, къууанч болмаз анга. Ол затны къарачай халкъ кесини юсюнде 1957-чи джыл сынагъанды.

Биринчи эшелонла 1957-чи джыл келиб башлагъан эдиле. Ала ногъайлыла джашагъан элледе тохтасала, къарнаш ногъай  халкъны келечилери туздам бла келиб, узакъ джолоучулукъдан келген къарачайлылагъа джылы тюбеучен эдиле.
Къарачай халкъны Джуртуна къайтханына аталыб, мындан алда Эркин-Шахарда темир джол станцияда уллу митинг болду. Бу митингге республиканы башха районларыны келечилери бла къалмай, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну депутатлары, КъЧР-ни Правительствосуну членлери да келген эдиле.