Батчаланы Къаракёзню джашы Мудалиф къарыуун, кючюн миллетине толу берген керти уланларыбызны бири эди.

Багъалы редакция! Миллетибиз сау болуб сюргюнде чекген ачы азаб унутуллукъ тюлдю, алай эсе аны хапары да бошаллыкъ тюлдю. Абадан тёлю джаш къауумгъа эсгерте, алай бла миллетни эси джангыра барады. Аны сууутмазгъа барыбызны да борчубузду.

Къарачай-Черкесияны хурметли джамагъаты!

Абыстол (ноябрь) ай Къарачай-Черкесияны халкъларыны эслеринде бушуу кюнню эсгертген, аны бла байламлы ишлени кёз аллынга келтирген айча алай джашайды. 1943-чю джыл ол айны 2-де къарачайлыла туугъан, джашагъан джуртларындан шкокну тюбюнде зор бла кёчюрюлгендиле. Миллетлиги ючюн репрессиягъа тюшген, «этническая репрессия» деген къыйынлыкъны сынагъан Шимал Кавказда биринчи ала болгъандыла.