Къарачай-Черкесияны спортчулары Александр Пападопулос бла Отарланы Азамат спортну джиу-джитсу тюрлюсюню къралла арасы эришиуледе хорлаб, 4 алтын бла бир кюмюш медаль алыб къайтхандыла.

Александр Пападопулос 77 килограмм ауурлукъда кёк белибауланы дивизионунда тутушуб, Gi эмда NO Gi бёлюмледе хорлаб, эки алтын медаль алгъанды. Ауурлукъгъа эс бёлюнмеген категорияда (абсолютная весовая категория) да Gi бёлюмде биринчи, NO Gi бёлюмде экинчи болгъанды.

Отарланы Азамат да 120 килограмм ауурлукъда пурпур белибауланы дивизионунда тутушуб, хорлаб алтын медаль алгъанды.

«Джиу-джитсу мени баш ишим тюлдю. Ишден бош сагъатымда кюрешеме спорт бла. Ол себебден быллай уллу дараджада бардырылгъан эришиуледе хорлагъаныма бек къууанама. Хорлагъаннга дунияны биринчилиги ючюн эришиулеге къошулургъа эркинлик бериледи. Александр Пападопулос бла мен энди дуния эришиулеге хазырланныкъбыз», - дегенди, спортну джиу-джитсу тюрлюсюнден дунияны эмда Эресейни чемпиону Отарланы Азамат.

Къралла арасы дараджада бардырылгъан бу уллу эришиулеге, тюрлю-тюрлю къралладан 800-ден аслам спортчу къошулгъан эди.

Бусагъатда А. Отар улу бла  Александр Пападопулос спортну джиу-джитсу тюрлюсюнден дунияны биринчилиги ючюн бардырыллыкъ эришиулеге хазырлана турадыла. Ол 2020-чы джылны арттотур (апрель) айында Абу-Даби шахарда бардырыллыкъды.

(Бизни корр.).

 
{jcomments}