Кёб болмай Къарачай-Черкесияны Зеленчук районунда Халкъла арасы Олимпия кюннге аталыб эришиуле болгъандыла. Ары республиканы шахарлары бла эллеринден 200 адам баргъандыла.
«Зеленчук станседе, Бютеуэресей Олимпия кюнню белгилеуге аталыб, быллай уллу байрам биринчи кере болады. Бу байрам къуру спортчуланыкъы болуб къалмай, саулукълу джашауну сюйгенлени барыныкъыдады. Алгъы бурун джаш спортчула къонакъланы алларында кеслерини фахмуларын  кёргюздюле. Районну арбаз командаларыны арасында мини-футболдан эришиуле болдула», - деди Къарачай-Черкесияны физкультура бла спортдан эмда туризмден бёлюмюню  тамадасы Юлия Сюргина.
Къарачай-Черкесияны футболдан биринчилиги ючюн баргъан эришиулени экинчи туру болгъанды. Спортчула анда да, кеслерини билимлерин, фахмуларын, тириликлерин танытхандыла.
Спорт байрамны тамалында, «Бизон» деген клубну площадкасында ауур атлетикадан эмда «Олимпийская миля» деб 1000 метр узакълыкъгъа чабыуда  сюйген адам къарыуун танытырча мадар къуралгъанды.
Юлия Сюргина айтхандан, алайда болгъан спортчула бла къонакъла барысы да Эресейни Олимпия джыйымыны кийим кереклери ючюн да ойнагъандыла.
Байрамда Къарачай-Черкесияны белгили артистлери джыйылгъанлагъа кеслерини тепсеу, вокал номерлерин кёргюзгендиле.
 
(Бизни корр.). 
 
{jcomments}