Къазанны «Ак Барс» деген тутуш къаласыны базасында тхэквондодан Эресейни биринчилиги ючюн эришиуле болгъандыла. Ары, кеслерини регионларында хорламлы болуб, 700-ден артыкъ онглу спортчу баргъанды. Спортчула къралны 50 регионундан джыйылгъандыла.

Ол эришиуледе, Эресей гвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини ОМОН-уну къуллукъчусу, полицияны кичи сержанты Боташланы Шамил, 100 килограмм ауурлукъда кёблени хорлаб, джез медаль алыб къайтханды.

 
{jcomments}