Арттотур (апрель) айны 5-де Черкесск шахарны Маданият къаласында «Работа России. Время возможностей» деген Бютеуэресей урунуу джармалыкъ регионал дараджада бардырылгъанды. 

Бюгюнлюкде Къарачай шахар округда 9 межгит ишлейди.  Мындан алда Къарачай шахарда энтда бир джангы межгит ачылгъанды.

Кёб болмай Къарачай-Черкесияны Правительствосунда регионубузну ёсюмюне юлюш къошхан адамланы учундуруугъа аталгъан кенгеш болду. 

Бизни аскерчи джашларыбыз, аскер къаугъагъа къошулуб, Ата джуртубузну джанларын-къанларын аямай къоруулагъан кёзюуде, биз, уллу къралны адамлары, бир-бирибизге джакъ, билек болуб, бирикмекликни кючлю этгенбиз. 

Бизни аскерчи джашларыбыз, аскер къаугъагъа къошулуб, Ата джуртубузну джанларын-къанларын аямай къоруулагъан кёзюуде, биз, уллу къралны адамлары, бир-бирибизге джакъ, билек болуб, бирикмекликни кючлю этгенбиз.