Кёб болмай Къарачай-Черкесияны Правительствосунда регионубузну ёсюмюне юлюш къошхан адамланы учундуруугъа аталгъан кенгеш болду. 

Бизни аскерчи джашларыбыз, аскер къаугъагъа къошулуб, Ата джуртубузну джанларын-къанларын аямай къоруулагъан кёзюуде, биз, уллу къралны адамлары, бир-бирибизге джакъ, билек болуб, бирикмекликни кючлю этгенбиз. 

Бизни аскерчи джашларыбыз, аскер къаугъагъа къошулуб, Ата джуртубузну джанларын-къанларын аямай къоруулагъан кёзюуде, биз, уллу къралны адамлары, бир-бирибизге джакъ, билек болуб, бирикмекликни кючлю этгенбиз. 

 Черкесским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего судьи Минераловодского городского суда Ставропольского края.

КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутаты, Халкъла арасы черкес ассоциацияны вице-президенти, КъЧР-де «Адыгэ Хасэ – Черкесский Парламент» деген джамагъат бирлешликни председатели Али Асланов: