Бузлама

Къойну аякъларындан, башындан алыннган 400 грамм этден, 30 грамм быхыдан, 40 грамм сохандан, 5 грамм сарысмакъдан этиледи. Тузну адам сюйгенича къошады.
Къойну юйютюлген башын, аякъларын ууакъ туураб, къазаннга салыб, сууукъ суу къуюб, башына чыкъгъан кёмюгюн ала, 4-6 сагъатны къайнатыргъа керекди. Бише башлагъанлай этни сюекден айырыб, шорпаны сюзюб, этни ууакъ туураб ызына къуяргъа керекди. Сагъат джарымдан анга быхы, сохан къошулады. Андан сора 20 минутну къайнатыргъа керекди. Ууакъ этилген быхы, гин, башха затла да къошуб, хазыр болгъан бузлама, сауутха къуюлуб къалса, ол къалын болады.
 
Тузланнган бауур бла тил
 
Бир адам юлюш 150 грамм тууар неда къой тилден, 150 грамм тууар неда къой бауурдан, 150 грамм туз атылгъан хуппегиден, 5 грамм сарысмакъдан, 0,1 грамм ачы къызыл шибижиден этиледи. Бишген бауур неда тил хуппегиде джарашдырылгъан рассолгъа салыныб, анга туз къошулады. Бирле сарысмакъ да къошадыла. Аны хазыр болгъунчун 8-10 кюнню тутаргъа керекди. Андан сора тепсиге, ууакъ тууралыб, гин, башха затла къошулуб, бишген гардошха сууукълай салынады.

Къуйрукъ бла бишген бауур

Сууда бауур бла къуйрукъну биширгенден сора, шорпадан алыб, кебдириб, сууукъ джерге салыргъа керекди. Андан алыб, ууакъ туураб, тепсиге бауурну, къуйрукъну, гырджынны тууралгъанларын бир-бири юсюне салыб, алай берирге керекди. Биргесине айран болургъа тыйыншлыды.

Къууурулгъан сууукъ эт

Бир адам юлюш 500 грамм этден, 30 грамм джаудан, 10 грамм сарысмакъдан, 0,1 грамм къызыл шибижиден этиледи. Тузну адам сюйгенича атады.
Этни 500 граммдан кесекле этерге керекди. Анга туз, сарысмакъ къошулуб, сууукъ джерге салынады. Адан сора джауда къуууруб, къазаннга салыб, юсюне шорпа къуюб, сериуюн джаннган отда хазыр болгъунчу дери бишириледи. Андан сора этни къазандан алыб сууутургъа керекди. Тепсиге ууакъ кесиб, сохан, башха зат къошулуб бериледи.

Сууда бишген сууугъан эт

Бир адам юлюш 150 грамм этден, 0,5 грамм ачы шибижиден, 30 грамм сохандан, 5 грамм сарысмакъдан этиледи. Тузну адам сюйгенича атады.
Къой неда тууар этни 200 граммдан туураб, исси суугъа салыб, бир сагъат чакълы къайнатыргъа керекди. Ол, сохан, шибижи атылыб, бишгинчин къайнатылынады. Этни башха сауутха салыб, адам сюйгенича туз, ууакъ тууралгъан сарысмакъ къошуб, башын къаты джабаргъа керекди. Ол заманда сарысмакъны ийиси этге сингеди. Хазыр болгъандан сора, ол тепсиге сууукълай бериледи.
 
 
Акъбайланы Халимат.
 
{jcomments}