Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы спортчулары боксдан джаш адамланы араларында болгъан  Бютеуроссия эришиуледе эки саугъа алгъандыла.
Эришиуле СССР-ни махтаулу юретиучюсю Б.Н. Грековну сыйына аталыб бардырылгъандыла. Алай бла ала Россияны джыйым командасыны къурамына киргендиле. Ол эришиуледе саугъалы орунланы Родион Хабеков 2-чи орунну, Арсен Шехмурзов 3-чю орунну алгъандыла. Уллу спорт эришиулеге, адетдеча, къралны онглу боксёр командалары джыйылгъандыла. 150 спортчу къарыуларын, кючлерин аямайын кюрешгендиле.
Эришиулеге Россияны боксёрлары да къошулгъандыла. Аланы арасында Тюмень областны боксуну федерациясыны президенти, дунияны талай кере чемпиону, профессионал Евгений Макаренко, СССР-ни 6 кере чемпиону Борис Лагутин, СССР-ни махтаулу юретиучюсю Владимир Черня, Россияны махтаулу юретиучюсю, Россияны джаш тёлюсюню джыйым командасыны баш юретиучюсю Николай Павлов, россиячы боксну ветеранлары болгъандыла.
Эришиуле, Россияны Боксуну федерациясыны эмда Москваны боксуну федерациясыны джакълыкълары бла ётгендиле.
 
 
 
{jcomments}