Ёзденланы Марат КъЧР-де Джиу-джитсу федерацияны президентиди. Быйыл Турцияда грепплингден бардырылгъан къралла арасы спорт эришиуледе 2-чи, грепплинг бла миксфайтдан Астраханда бардырылгъан Россияны кубогуну чемпионатында биринчи орунну алыб, республикабызгъа уллу сый келтирген эди. Бу кюнледе джангы къууанч хапар келгенди. Марат Россияны джыйым командасында болуб, Сербияда бардырылгъан дунияны чемпионатында 1-чи орунну алыб къайтханды.
Ёзденланы Марат, Алийланы Марат, Батдыланы Халис, Россияны джыйым командасында болуб (бютеулей да 25 адам), Сербиягъа дунияны кубогу ючюн баргъан эришиулеге къошулгъандыла. Ол спорт эришиулени юч сюдю бардыргъанды да аланы бири, къралла арасы класслы сюдю, Батдыланы Халис болгъанды. Батды улу «Авангард» клубну директору, спортну миксфайт тюрлюсюню Къарачай-Черкесияда вице-президентиди. Алийланы Марат да ол федерацияда вице-президентди.
Санкт-Петербургда команда джыйылыб джарашхандан сора Белгородха барадыла. Анда эришиуле юч кюнню болгъандыла. Алайгъа кёб къралдан кючлюле келгенлери хакъды. Марат грепплингден терен хапарлары болгъан, кеслерине базгъан кючлю гёджебле бла талай кере джыгъышады, рингде, джумдурукъ тюйюшде, тёрт кере тюйюшеди.
Аслан кёллю таулу джаш финалда хорларгъа керекме деб, тангнга  джукъусун бёле чыгъады. Эртденбла 8 сагъатдан башлаб 3 сагъатха дери, ашагъан да этмегенлей спорт залда кесин къыздырыб кюрешеди, муратына да джетеди. Финалда менме деген гёджебни, 130 килограмм ауурлугъу болгъан, 25 джыл толгъан ливанлыны, хорлаб эмда джумдурукъ тюйюшде бир минутну ичинде, 105 килограмм ауурлукъда, андан ёргеде да, спортну эки тюрлюсюнден да биринчиге чыгъыб, дунияны кубогун алады.
Беш минут джыгъышыб, бир минут солуб, экинчи беш минут джыгъышыб, бир минут солуб, ючюнчю беш минутда къарыуу тауусулуб, санлары тутмай башлайдыла. Къояйым энди, хорламны анга берейим деб, сагъыш эте тургъанлай, джурту, халкъы, сабийлери эсине тюшюб, залда Къазахстандан, Тюркден, Ливиядан, Ирандан башха джерледен келген командала да, Марат! Марат! Марат! деб къычырыб тургъанлары да эсин джыйдырыб, болгъан кючюн джыйыб, рингде ол гёджебни кёлтюрюб, алыб, тюз сыртындан салады. Залдагъыла бютеулей ёрге туруб, харс уруб аны алгъышлаб къычыргъандыла. Къарачай гёджеб Россия Федерацияны байрагъын къолуна алыб, алайда деуча сюелгенди.
Алийланы Марат 71 килограмм ауурлукъда джыгъышханды, тюйюшгенди.
Ол экинчи орунну алгъанды. Эришиулени баш сюдюсю сербли болгъанды. Марат бла джыгъышыргъа ол да чыкъгъанды. Бизни джердешибиз аны бек ариу джыкъгъанды.
Ол кючлю спорт эришиуледе хорлаб, Ёзденланы Марат эки биринчи, Алийланы Марат да эки экинчи орунну алыб къайтхандыла.
Ёзденланы Марат джаш адамланы спорт бла кюреширге чакъырады. «Лирика» дегенча адамны саулугъун къурутхан затладан тыйылыб, бошбоюнлукъну къоюб, диннге, билимге, спортха айланса, джаш тёлю саулукълу, насыблы боллугъу хакъды. Чемпионубуз ол оюмну айта,  халкъыбызгъа хар заманда къууанч, мамыр джашау теджейди.
Маратча джашларыбызны эсгергенлей, аланы белгилегенлей турургъа тыйыншлыды. Ол заманда джаш адамладан джангы чемпионла чыгъарла, деб да ышанабыз.
ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.
    
 
{jcomments}