Миллетибиз къыркъар айны бичен ишлеуню кёзюую деб да белгилейдиле. Къарачайда чалкъыгъа чыкъгъандан сора да бек кёб болгъанды кюзню заманында ишлери. Аны бла миллетде «Кюзге къайгъысыз адам кимге да асыусуз адамды», дейдиле. Кюзде къарт, джаш, эркиши, тиширыуда уруннгандыла. Ёзен ишледен сора, таулу анала, джигер къызла будай, арпа, зынтхы орургъа чыкъгъандыла.

Оргъанларын, чёб да къоймай, къоллары бла джыйгъандыла, ууатмай, къысыб, гыстыла (кыстыла дейдиле), угусла (беш гыстыдан этилген бир къалауну аты) этгендиле, черенле (гапынала) къалагъандыла.

Къыркъар айны 3-сю.
 1859-чу джыл патчах Александр II-ни указы бла Къарданик стансе къуралгъанды.
 1859-чу джыл патчах Александр II-ни указы бла Джаланджюк стансе къуралгъанды.
Къыркъар айны 4-сю.
 1900-чю джыл Къарачайны белгили поэти, гёджеб, джамагъат къуллукъчу Къаракетланы Заурбекни джашы Исса туугъанды. Ол 1942-чи джыл къыркъар айны 15-де къазауатда джигитлик этиб ёлгенди.
 1993-чю джыл бютеу дунияда биринчи кере Европаны эм мийик таууну - Минги Тауну - кюнбатыш джитисине (5642 м) парашют бла чынгагъандыла. Бу джетишимни этген спортсменни - парашют спортда 2 кере бютеу дунияны чемпиону болгъан Балаланы Магометни джашы Мекерни - атын Гиннессни рекордла китабына джазгъандыла.
 1967-чи джыл Эресейни Суратчыларыны союзуну келечиси, КъЧР-ни халкъ суратчысы Токъланы Хусейни джашы Расул туугъанды.
Къыркъар айны 5-си.
 1925-чи джыл Учкулан округну Учкулан бла Хурзук эллерини комсомолчулары Гебен улу Гемманы «Дарфат бла Хаулат» деген драмасын сахнада ойнагъандыла. Ол къарачай тилде сахнада биринчи салыннган пьесады.
 1914-чю джыл медицина къуллукъну майору, РСФСР-ни махтаулу врачы Байчораланы Шогъайыбны джашы Халит туугъанды. Ол 1988-чи джыл эндреуюк (декабрь) айны 22-де ауушханды. Ючкекен элни муслиман къабырларында асыралгъанды.
Къыркъар айны 6-сы.
 1920-чы джыл Биринчи бютеудуния къазауатда болгъан аскер къуллукъчу, Георгий къачны кавалери Борлакъланы Иссаны джашы Бекмырза ёлгенди.

 
{jcomments}