2019-чу джыл элия (июль) айны 12-де РФ-ны Миллет гвардия аскерлерини ветеринар-санитар къуллугъуну усталары кеслерини энчи байрамларын белгилейдиле.
Аны бла байламлы «Къарачай-Черкесия» КъТРК-ны журналистлери Росгвардияны республикан управлениесине барыб, кинологла бла итлени хар кюн сайын эртденлери неден башланнганы, къуллукъчу итлени къалай юретгенлери бла шагъырей болгъандыла.
«Бюгюнлюкде къуллукъчу итле кёб затха джарайдыла. Кинологланы уллу сабырлыкъ этгенлерини, итлени санлары, къанлары къалай ишлегенлери бла халилерин  иги билгенлерини кючюнден ала керти устала боладыла.

Ветеринар-санитар къуллукъ аланы саулукъларын тинтгенлей, кёз-къулакъ болгъанлай турады. Кинолог – ол къуру усталыкъ тюлдю, эм алгъы бурун ол фахмуду. Джаныуарланы сюймесенг, не кинолог, не ветеринар болаллыкъ тюлсе», - дейди Росгвардияны КъЧР-де управлениесини аскер баджарыу бёлюмюню кинология бёлегини тамадасы капитан Артём Будников.
Росгвардиячыла журналистлеге къуллукъчу итле «атылыучу затланы» асыралгъан джерлерин джангылмай терк табханларын, итлени сынамларын, ишге хазырлыкъларын кёргюзгендиле.
«Ит кинологну керти тенги эмда иш джёнгериди. Ол себебден ветеринар аланы саулукъларына къайгъырыргъа керекди. Къуллукъчу итлени саулукъларын кюн сайын тинтебиз, джылны чагъына кёре керекли витаминлени беребиз, ашларына-сууларына иги къарайбыз», - деб чертеди бёлюмню фельдшери прапорщик Хубийланы Рафат.

 
{jcomments}