Къарачай-Черкесиядан Эресей Федерацияны Федерал Джыйылыууну Кърал Думасына депутат Михаил Старшинов КъЧР-де республиканы джаш тёлю бирлешликлени тамадалары бла тюбешгенди.

Тюбешиуню кёзюуюнде бир талай магъаналы соруугъа къарагъандыла. «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» деген Бютеуэресей джамагъат бирлешликни регионал бёлюмюню тамадасы Чомаланы Шамил Къарачай-Черкесияда коррупциягъа къаршчы джоралаб, джаш тёлюню форумун бардырыргъа кереклисин айтханды. Михаил  Старшинов ол башламчылыкъны джакълаб, анга «Бирикген Эресей»  политика партияны регионал бёлюмю бла бирге джашауда орун алдырыргъа боллугъун айтханды.

«Форум магъаналы болургъа керекди. Мен къарыуумдан келгенича болушургъа хазырма. Форумну ишинде бусагъатха дери болмагъан, джаш адамланы эслерин бёлген джангы затла орун алыргъа керекдиле», - деб чертгенди Михаил Старшинов.

Чомаланы Шамил форумну баш мураты, ёсюб келген джаш адамланы ангыларын, сезимлерин коррупциягъа къаршчы ёсдюрюу болгъанын билдиргенди. 

«Биз талай иш этерге излейбиз. Аланы арасында семинарла, «тёгерек столла», окъуу тюбешиуле да боллукъдула. Бу ишге закон-джорукъ сакълагъан органланы, властны органларыны эмда джаш тёлю бирлешликлени келечилери, экспертле къошуллукъдула», - дегенди Чомаланы Шамил.

Чома улу айтхандан, проектни ишине Михаил Старшинов къарарыкъды.

 

   Лепшокъланы Хусеин.

 

 
{jcomments}