Арттотур (апрель) айны 4-де Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид «Дамате» деген компания къауумну къой эт чыгъарыуну аслам этерге джораланнган проекти къалай толтурулгъанына барыб къарагъанды.

Башчы «Дамате» деген компания къауумну директорларыны советини председатели Наум Бабаев бла Черкесск шахарда этни джарашдыргъан заводда болгъанды. Анда «Дамате» къой этни джарашдырыргъа джарарыкъ джангы кереклени сала турады.
«Дамате» деген компания къауумну къой эт чыгъарыуну аслам этерге джораланнган проектини тамалында заводну джангыртхан заманда къурулуш ишле бла бирге предприятиени бютеу бёлюмлеринде да бусагъатдагъы заманны джетишимлерине кёре этилген техника керекле салынныкъдыла. Къойну союлгъаны, хазыр юлюшле этилгени, складда сакъланнганы да алайда боллукъду. Хазыр этни джер-джерге ташырыкъ улоу да алынныкъды.
Бу иш Шимал Кавказ федерал округда къой эт чыгъарыугъа аталгъан проектни тамалында башланнганды. Аны баджарыргъа «Россельхозбанк» АО кёлтюргючлюк этеди.
«Аллыбызда къач огъуна Черкесск шахарда таза къой эт чыгъаргъан джангы производство ишлеб тебрерикди. Анда джангы иш орунла ачыллыкъдыла, фермер мюлклеге болушлукъ этилликди, эл мюлк продуктала бусагъатдан эсе аслам чыгъарыллыкъдыла. Аны себебинден, Къарачай-Черкесия, къой эт чыгъарыуда Эресей Федерацияны алчысы деген атха тыйыншлы болур ючюн, башха регионла бла конкурентлик джюрютюрге боллукъду.
Эресейге санкцияла салыннганы тыйгъыч болмай, «Дамате» деген компания къауумну эт джарашдыргъан заводну джангыртыб, къой эт чыгъарыуну аслам этерге джораланнган проекти технология излемлеге кёре, белгиленнген болджалгъа толтуруллукъду», - дейди Темрез улу.
Ол чертгенден, бюгюнлюкде заводда къой союллукъ линияда темир керекле джарашдырылыб салына турадыла. Предприятиеге тууар малла бла ууакъ аякълыланы ичлерин джарашдырыргъа джарарыкъ керекле да келтирилгендиле. Къысха заманда ала да керекли джерлеге салынныкъдыла. Ызы бла къуру биширилирге керекли хантла (полуфабрикаты) хазырларыкъ цехни кереклери да джарашдырыллыкъды. Ол цехни ичи ариу сюртюлюб, боялыб хазыр этилгенди.
Наум Бабаев айтхандан, «Дамате» деген компания къауумну къой эт чыгъарыуну аслам этерге джораланнган проектини тамалында этли къойланы ёсдюрюу, багъыу, союу, юлюшле эмда къуру биширирге керекли хантла этиу бла кюрешилликди.
Ол, тыйыншлысыча толтурулса, Кавказдан башхаланы да къой эт бла баджарыргъа джарарыкъды.
Къарачай-Черкесияда эт джарашдыргъан завод совет замандан бери Эресейде аллай предприятие болуб биринчиди. Ол Эресейни Къыбыла джанында къой эт чыгъарыуну 10 процентге ёсдюрюрге джарарыкъды.
Ол завод быйылны ахыр сюремине джангыртылыб бошаллыкъды. Ол кёзюуге бир айгъа бир минг тонна этни хазыр этерге деб, план бла белгиленнген кёргюзюмлени болдуруб башларыкъбыз. Хар джыл сайын 12,6 минг тонна продукт чыгъарыр муратлыбыз.
Заводда таза къой этден продуктала «BAZARCO» белги бла «Халяль» эмда «Кошер» деген сертификатла бла чыгъарыллыкъдыла. Бу проектни себебинден 450 адам иш орунлу боллукъду.
Къралыбызгъа къаршчы не кёб тюрлю санкция салынса да, аллай бир эт чыгъарылгъан джерге ачлыкъ джетер деген къоркъуу боллукъ тюлдю.

 
{jcomments}