Багъалы джердешлерибиз!

Муслиманланы эм  сыйлы байрамларыны бири бла - Къурман  байрам бла - барыгъызны да таза джюрекден алгъышлайбыз!

Хар муслиман адамгъа бирча сыйлы кёрюннген бу сыйлы байрам джюреклеринде ийнанмакълыкълары болгъанланы барын ислам динни иннетине бурады.

Аны тамалында болгъан джазыкъсынмакълыкъны, онгсузну джакълауну, сюймекликни, ашхылыкъны джолунда барыуну эсгертеди эмда сингдиреди. Бу таза иннетле башха динлени адамларыны барына да багъалыдыла.

Ислам дин къуралгъан сыйлы джерге, Меккягъа, барыб, хаджилик къылыб, байрамны анда белгилеген джердешлерибизни энчи алгъышлайбыз.

Къурман байрам юйдегиледе, джамагъатны эмда миллетлени арасында рахатлыкъны, келишиулюкню орнатхан байрамды. Муслиман умметни байрамыны джарыкъ кюнюнде, башха байрамладача, республикабызны джамагъатыны юйлери таза джюреклери бла къууанчны бирден белгилерге излегенлеге ачыкъды.

Багъалы джердешлерибиз, барыгъызгъа берекет, игилик теджейбиз. Сыйлы Аллах хар юйдегиге ашхылыкъ, Ата джуртубуз Эресейге эмда кёб миллетли Къарачай-Черкес Республикабызгъа  джашнатыуну джолунда джангы джетишимле берсин!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Иванов Александр

Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председатели Озов Аслан.

 
{jcomments}