Бюгюн биз окъуучуларыбызгъа къыргъыз миллетде сыйлы ушхууургъа саналгъан, не суу бёрекге, не мантыгъа ушамагъан, кеси уа аладан эсе тынчыракъ этилген ашарыкъны теджейбиз.
Керекли затла: ун, гаккы, суу, туз. Суу орнуна гыпы айранны неда сютню хайырландырыргъа боллукъду.
Этилгени. Башында сагъынылгъан затла бла кереклиси чакълы бир мардада тылы басабыз. Энди тылыны бир джанына салыб, тартылгъан этни (тыйыншлысы къой этден, семизирек болса керекди) кереклисича бир тюз, пурч, сохан, шибижи атыб, джарашдырабыз.
Тылыны алыб 3-4 кесекге бёлебиз. Ол тылы кесекни джазгъыч бла ариу джазыб, джукъа этебиз, уллулугъу сахан тенгли болады. Джазылгъан тылыны юсюне тартылгъан этни ууакъ-ууакъ атыб тизебиз - ортада ачыкъ джерчикле къалыргъа керекдиле. Аны юсюне ууакъ тууралгъан джашил соханны себиб экинчи къат этебиз. Ючюнчю къатха джангы джетген къобустаны, тёртюнчюге гинни, гёлендирни да боллукъду къошаргъа. Быланы юсюне хмели-сунелини, куркуманы да себерге боллукъду. Андан сора, къыйырындан тутуб, джёрмени чырмагъанча,чырмайбыз. Алай бла тылыдан хазыр болгъан «джёрмени», сууу къайнай тургъан, мантываркагъа салабыз. Аны бир къатына эки «джёрме» сыйынады.
Къалгъан тылыны башында джазылгъаныча этиб, кереклиси чакълы бирин мантываркада 30-40 минутну биширигиз. Бишириб бери алгъандан сора, 3-4 элли кенгликде «джёрмени» кесиб саласыз тепсиге. Андан сора да падраджан бла нашадан салат, сютбашы неда тузлукъ салыргъа унутмагъыз.
АДЕЙЛАНЫ Ия
джарашдыргъанды.
 
{jcomments}