Джангы джылны байрамларында уллу къралыбызны курортларында 1,3 миллион турист болгъанды. Озгъан джыл бла тенглешдирсек, ол кёргюзюм 16,7 процентге ёсгенди. Аны юсюнден Россияны Президенти Владимир Путин Россия Федерацияны Правительствосуну членлери бла бардыргъан кенгешинде да айтханды.
Ростуризм билдиргенден, Джангы джылгъы байрамлада Сочини тау лыжа курортлары биринчи оруннга чыкъгъандыла. Ары солургъа 358 минг турист баргъанды. Ол сан озгъан джылдан 25 процентге кёбдю. Бизни республикабызны тау лыжа курортларында да 120 минг къонакъ солугъанды. Адамла бери озгъан джылдан эсе 50 процентге кёб келгендиле.


«Спортну сюйгенлеге Россияда хар нелери да джарашхан 300 тау лыжа комплекс барды. Аны ючюн бизде 1 минг километр узунлугъу болгъан 1400 тау лыжа джолла, 800-ге джууукъ чынды джол ишлейди», - дегенди Ростуризмни тамадасы О. Сафонов.   

 
{jcomments}