Мындан алда «Шимал Кавказны курортлары» АО-ну башламчылыгъы бла Къарачай-Черкес Республиканы Романтик посёлогунда биринчи кере «АрхызФанФест» деген ат бла фестиваль ётгенди.

Фестивалгъа Ставрополдан, Бештаудан, Невинномысскеден, Армавирден, Владикавказдан, Москвадан, Санкт-Петербургдан эмда уллу къралыбызны башха джерлеринден келген 60 спортчу къошулгъандыла.

«Окунись в весну» деген фестивалны чегинде къызла бла джашлагъа кеслерини энчиликлерин танытхан кийимле кийиб, лыжала бла, сноубордла бла профессионал тау чана джолда къызыу, ариу учууну кёргюзюрге эмда трамплинден чынгаргъа борч салыннганды. Андан сора да ала тау чана джолну чегинде орналгъан кёлню юсю бла юслерин джибитмей ётерге керек болгъандыла. Бу эришиулеге адамланы кеслери энчи неда бёлекле къураб къошулургъа эркинликлери болгъанды.

Сюдюле алчыланы юч дараджада белгилегендиле. Трамплинде эм уллу джетишимли Ставрополдан Александр Окунев болду. Сюдюле эм ариу кийим къурашдыргъаннга Мудрецов Георгийни тыйыншлы кёрдюле. Ол фестивалгъа «Безумный Макс: Дорога ярости» деген фильмни баш герою Бессмертный Джоча кийиниб келген эди. Тёбен Архыздан Таволжанская Алина «Самый сухой участник» номинацияда биринчи болду. «Шимал Кавказны курортлары» АО-ну къуллукъчулары билдиргенден, тау чаналары бла учуб, сууну башы бла ётюб, джибимей джангыз Алина къалгъанды.

Бюгюнлюкде «Архыз» курортда таучаначылагъа, сноубордистлеге, къыш солургъа сюйгенлеге энтда да «Спутник» бла «Млечный путь» чынды джолла эмда аланы тюблери бла тау чана джолла ачыкъдыла.

 

 
{jcomments}