Бу кюнледе Эресей Федерацияны Пенсион фондуну регионал бёлюмю бла Къарачай-Черкесияда Адамланы иш бла баджаргъан кърал къуллукъну управлениеси, биригиб, кесамат этгендиле.

Ол законну тамалында, бир-бирине информацияла бериб, пенсиягъа чыгъарыкълагъа льготала бла социал джаны бла ышандырыуну юсюнде таб хапар берирча, билдирирча этиуге джораланады.

Этилген кесаматны игилиги, пенсион фонд, законнга кёре, пенсиягъа чыгъарыкъланы юслеринден кърал властланы излеген органларына хапар бергенлей турлукъду.

Эресей Федерацияны Пенсион фонду, андан сора да 2019-чу джылдан башлаб, властны органларына, ишге алгъанлагъа, адамлагъа, пенсиягъа чыгъаргъа заманлары  джетгенлени юслеринден хапар берликди. Алай этиу аллай адамлагъа льготала, социал болушлукъ табдырыуну тынч этерге мадар берликди.

Ол затны юсюнде адамлагъа иш табхан къуллукъ энчи орун аллыкъды. Ала берген хапаргъа кёре пенсион фонд ишсизлеге уллу пособие тёлерикди.

 

 

 
{jcomments}