Къарачай-Черкесияда фермер грантлагъа ие болуу бла байламлы «Юйдеги мал фермаланы айнытыу» деген конкурсха республиканы бютеу районларыны келечилери къошулгъандыла. Алайды да, конкурсха 161 пакет тюшгенди, аладан 120 бизнес-проектге къаралгъанды. Комиссияны бегими бла 69 фермер мюлкню башчысы грантлагъа ие болгъанды, алагъа бютеулей да 161, 257 миллион сом берилликди. Конкурс комиссияны къурамына КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Аграр комитетини председатели, Бютеуроссия халкъ фронтну, джамагъат организацияланы келечилери, ишлери аллына баргъан фермер мюлклени башчылары киргендиле.

2012-чи джылдан бери бу программаны юсю бла 408 адам грант алгъанды. Алай бла, Къарачай-Черкес Республиканы экономикасын айнытыугъа фермер мюлкле тыйыншлы юлюш къошхандыла. Къралдан джакълыкъ табыб фермерле 3805 тууар мал, 2410 ийнек, 885 къой, 160 къоян, 46 ат сатыб алгъандыла.

2017-чи джыл федерал аралыкъ проектлени къабыл этиуню джоругъун тюрлендиргенди. Грантха ие болгъан фермер эм азында юч иш орун къураргъа борчлуду. Чыгъарылгъан продукция хар джыл сайын ёсюб барыргъа керекди. Алай болмаса, фермерге тазир салынныкъды.

 

 
{jcomments}