Бурун бизни джерледе, тили Минги Тауда буз джаласа, къуйругъу Бештауда чибин къоругъан бир ёгюз, къанатлары кёкню джабхан бир къуш, кюн аманда сакъалыны тюбюне сау сюрюу сыйыннган бир теке да болгъандыла.

Бир джауум кюн ол къуш ол ёгюзню текени мюйюзюне къонуб ашагъанды. Сюрюую бла текени сакъал тюбюнде тургъан бир джаш, джангур тохтаймыды деб, кёкге къарагъанлай, ёгюзню джауруну, сылджыраб, аны кёзюне тюшгенди. Ол кёзюн уугъанында, джаурун джерге чартлагъанды. Артда, джауруннга джер къозлаб, эл орналгъанды. Бир тюлкю, джаурунну джерден къарагъан къыйырын кемиреме деб, кече сайын элни ары-бери бургъанды.
Элчиле, джыйылыб, аны ёлтюргендиле да, бир джанын союб, бирси джанына аудуралмай къойгъандыла. Джангы туугъан сабийли бир къатын урчукъ сабы бла тюлкюню бирси джанына аудургъанды да, терисин сойгъанды. Тюлкюню терисини джарымы сау элге бёрклюк болгъанында, джарымы ол къатынны джангы туугъан сабийине бёрк къыйыр да чыкъмагъанды.
Ёгюзден, къушдан, текеден, джашдан, тюлкюден, къатындан, сабийден къайсы уллуду?
- Теке.
ЁЛМЕЗЛАНЫ Мурадин.
«Къарачай-малкъар ойберле бла элберле» - 2010 дж.

 
{jcomments}