Джюзден атлагъан къарт Топашха юйдегиси кёзюу-кёзюу къараб тура эди. Юсюнде къуп-къуру джюн чепкени, къаллайла эсе да кеси аллына юйден чыгъыб, кюн турушда олтуруучан эди.

Биз а, тийрени камсык сабийлери, къысыла барыб, узун чыбыкъны учу бла сокъур къартны этинден дыгъы эте эдик. Аллында ариу айта келиб, артда урушуб башлай эди. Бир да тохтамасакъ, къаргъай эди: «Я Аллах, сиз, менича, къартлыкъгъа дери джашагъыз!» - деб. Ол заманда аны алгъышха санаб къууаннганлыкъгъа, энди ангылаб тебрегенме Топашны сёзлерин, этген ишлериме да кёлюм бла сокъурана. Хо, къоркъуу кире тебрегенди манга да. Къарыусуз болсанг, къулагъынг эшитмей, кёзюнг адамны танымай, санларынг бир-бирин тутмай, къуру тёнгегингден сора джугъунг къалмай тебресе, не бек кёб джашасанг да, тенгсиз, кесинг къалыб, аны татыуу бармыды? Джангыз къууандыргъан: бусагъат рахат джашауда бизнича къартлагъа сый, сёз да берир ючюн къоймайдыла.
Кимни акъылында бар эди арт кюнлерибиз быллай заманда ётерикди деб!

 
{jcomments}