Джер джюзюнде бютеу муслиманла ашыгъыб сакълагъан сыйлы Рамазан ай джууукълашды. Дин башчыларыбыз бегитгеннге кёре, быйыл аны биринчи кюню хычаман (май) айны 6-на тюшеди. Огъур бла башлансын!

Джыллада этиучюбюзча, сарашны, аууз ачыуну заманларын, намаз ууахтыланы да кёргюзмелерин  энтда басмалайбыз. Аны Къарачай-Черкесияны Муслиманларыны дин управлениесини башчысы, муфтий Бердиланы Исмаил хаджи мюкюл этгенди.

Фитр (адам башына хар муслиман берирге керекли садакъа) - 100 сом;

Фидья (керти чуруму болуб, ораза туталмагъан адам хар кюню ючюн тёлерик садакъа) – 150 сом.

Тарауих (трапы) намаз бютеу межгитледе 20 рекягъатды. Абу Ханифаны масхабында келген джорукъду ол.

Шауаль айда – нафиля (сууаб) ораза - 6 кюн.

 
{jcomments}