Эресей Федерацияда 2020-чы джылны аууз-герги (октябрь) айында адам санны тергеу ишле бардырыллыкъдыла. Аны кёзюуюнде цифралы технологияла кенг хайырландырыллыкъдыла.
1970-чи джыл, бизни къралда биринчи кере болуб, адам санны  заманында тергеу къагъытлада берилген хапарны оптикалы аппаратла окъуялырча бланклагъа кёчюрюб, аланы болушлугъу бла «Минск-32 ЭВМ-леде эсеблени чыгъаргъан эдиле.

1979-чу джыл бардырылгъан адам санны тергеу ишледе уа оптикалы аппаратла кёрюрча джарашдырылгъан къагъытла хайырландырылгъандыла.
Кечирек бардырылгъан тергеуледе да цифралы техникала хайырландырылгъанлай тургъандыла. Аланы болушлукълары бла ачха джоюм аз болгъанды, информацияны джыйыуну асыулулугъу уа ёсгенди.
Быйыл бардырыллыкъ ишледе Кърал джумушланы бирикген порталында (gosuslugi.ru) адамла кеслери кеслерин джаздырыргъа мадар табарыкъдыла.
Юйлеге айланыб джазгъан санаучула да керекли программа бла баджарылгъан планшетлени хайырландырлыкъдыла. Андан информация терк огъуна тергеу аралыкъгъа тюшюб, эсеблени чыгъарыргъа ол къадар тынч боллукъду.
Алтотур (март) айны 1-ден Интернет бла телефонларында хайырланнган адамла, счётларында ачхалары джокъ эсе да, Госуслуги сайтха эмда власть органланы сайтларына эркин кирир мадар табарыкъдыла. Ол ресурсла ючюн операторла Интернет трафикни аллыкъ тюлдюле.
2020-чы джылны башил (январь) айыны 15-де РФ-ны Президенти Владимир Путин Федерал Джыйылыугъа Чакъырыуунда хар адам социал магъаналы эресейчи сайтлагъа хакъсыз (Интернет трафик саналмагъанлай) киралырча мадарла къуралсала деб теджеген эди.
Росстатны башчысы Павел Малков айтхандан, ол ишни болушлугъу бла Интернет ресурсла бла аслам адам хайырланныкъды, алай бла адам санны тергеуню цифралы халда бардырыргъа болушлукъ этерикди.
Алай бла, бизни къралда адам санны тергеу къагъытланы толтуруудан Интернет-тергеу халгъа кёчерикди.
Рубриканы ХУБИЙЛАНЫ Фатима бардырады.
 
{jcomments}