«Къарачай» газетни бек сюйген адамланы бири Пристань элде джашагъан Чотчаланы Бекмырза джыргъа бек уста эди. Ол ана тилибизде чыкъгъан газетни бир джылны къоймай алыб тургъанды.


55 джылны мындан алгъа мен андан «Кулина» деген джырны эшитген эдим. Аны ол таймаздан джырлаучан эди. Бу ийнарны халкъда кёб тюрлю варианты джюрюй болур, мен да, Бекмырзаны ауузундан эшитгенимча, газет окъуучулагъа «Кулина» джырны теджейме.

Ой, Кулинаны сюйюб башладым,
Ол эки къара къашындан,
Кулина амалтын сагъышха кетеме,
Джууаб табалмай мен андан.

Ой, Кулинадан ариу кёрмедим,
Ой, мен айланнган джуртлада,
Кулинагъа ушатыб басмай джюрюйме,
Гокка хансланы сыртлада.

Ай, ары джанында къаяла, алан,
Анда кёгюрчюнле джашайла,
Ой, сени къара къашларынг, Кулина,
Джюрегими джауун ашайла.

Ой, ары джанында бёрюле, алан,
Ой, ала бери айланыб улурукъ,
Мени быллай бир къалай термилтесе,
Кулинам, юйюнг къурурукъ.

Кулинам эте, Кулинам эте,
Къарангы болду дуниям,
Сюйрелгенинги эшитгенимде,
Къолумдан тюшдю книгам.

Кулинам берген кюмюш джюзюкню,
Мен ёлгюнчю тешмем къолумдан,
Ёлюб а бу дуниядан кетгинчи,
Письмоларыма джууаб берсенг а.
Кулинам берген къол джаулукъну
Мен а ёлгюнчю джоймазма,
Ёлюб а бу дуниядан кетгинчи,
Кулинамы унутуб къоймазма.

Мамчуланы Азрет,
РФ-ны Журналистлерини союзуну члени.

 
{jcomments}