1957-чи джыл хычаман (май) айны 3-де къарачайлыланы джуртларына алыб келген биринчи эшелон Черкесскеде темир джол станседе келиб тохтагъанында алыннган суратла кёб джылланы газетледе, китаблада басмаланнганлай тургъандыла.

Аллай суратланы биринде адамла кимле болгъанларыны билирге излеб газет окъуучуларыбыз соргъанлай, ачыкъларгъа кереклисин билдиргенлей тургъандыла редакциягъа. Аны себебли, соруулаб, тинтиб, билген адамладан материалла джыя, бу суратда сабийлени эмда башхаланы тукъумларын, атларын ачыкълагъанбыз, бюгюн аны окъуучуларыбызгъа, аланы тилеклерин толтура, теджейбиз. Башха суратлада да таныгъаныгъыз, билгенигиз бар эсе, джазыб редакциягъа билдирсегиз, разы болуб басмаларыкъбыз.
Суратда: къумушчула солдан сирелиб тургъан эркиши – Батчаланы Дауут афенди, Батчаланы Рамазанны къызы Роза (къобузу бла), Батчаланы Хаджи-Кишини джашы Борис (алма ашай тургъан), Батчаланы Лида (олтуруб харс ура тургъан, Розаны къысха джууугъу), Батчаланы Рамазанны джашы Магомет (Лиданы имбашларына къолчукъларын салыб тургъан).

 
{jcomments}