Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы 8000 адамы, Джаяу джюрюуню кюнюне аталгъан Бютеуроссия спорт эришиулеге къошулуб, кючлерин сынадыла.
 Эришиуге къошулгъанла, Черкесск шахарда Покровский паркдан джолгъа чыгъыб, Ленин атлы орам бла барыб шахарны ара майданына джетиб тохтадыла. Бу эришиуге къошулгъанланы арасында сабийле, къартла, спортчула, бир юйдегини адамлары, сакъатла бар эдиле.
Юч километр марафон бошалгъандан сора, эришиуге къошулгъанлагъа атаб, Правительствону Юйюню аллында джергили артистле концерт кёргюздюле.
Россияны Олимпия комитетини кёбчюлюк спортну айнытыу джаны бла бёлюмюню тамадасы Наталья Хамидова, бизни регионда быллай уллу магъанасы болгъан спорт эришиулени болгъанларына уллу разылыгъын билдире, Россияны Олимпия комитетини президенти Александр Жуковну алгъышлау письмосун джыйылгъанлагъа окъуду.
Анда: «Эм алгъа мен сизни барыгъызны да Къарачай-Черкес Республиканы 25-джыллыкъ юбилейи бла алгъышлайма, республикагъызгъа мындан ары да джашнау, аны джамагъатына уа саулукъ-эсенлик теджейме.