Бышлакъ биширген

Бир адамгъа теджелген юлюшню 415 грамм тузлу бышлакъдан, 600 грамм гардошдан, 280 миллиграмм суудан, 120 грамм сары джаудан этерге болады.
 Гардош къабугъу бла биширилиб, ариуланыб, ууулады (пюре).  Андан сора тузлу бышлакъны ууакъ туураб, экисин да кастролда къайнагъан суугъа атыб, къатышдыра-къатышдыра къайнатыргъа керекди. Бишгенден сора отдан алыныб, сютбашы неда сары джау бла тепсиге бериледи.

Мёрезе

Бир адамгъа теджелген юлюшню 30 грамм джангы бышлакъдан, 50 миллиграмм сютбашыдан, 30 грамм нартюх ундан, 10 грамм сары джаудан этерге болады. Тузну адам кеси сюйгенича къошады.


 
 
Бышлакъ

Сауулгъан сютню сюзюб, 40-45 градусха дери джылытыб, анга мая къуюлады. 15-20 минутдан сют уюйду. Ол къатышдырылыб бир кесекге къоюлса, тюбюне чёгеди. Аны алыб, сюзюб, басыб-басыб, бышлакъ этедиле.
 
 
 
 

Сютден этилген продуктала
 
Сютден этилген продуктала Къарачайда кёб тюрлюдюле: гыпы айран, булгъама, хамеши, мысты, сютбашы, къаймакъ, джау, бышлакъ, сюзме, къатыкъла. Бу азыкъла кюн сайын да хазырланнганлай тургъандыла.