Быйыл август айда Къочхарланы Матайны джашы Сеитбийге 90 джыл толлукъ эди. Ол джашауун Тёбен Мараны сегизджыллыкъ школунда устаз болуб ашыргъанды. Ёсюб келген тёлюлеге урунуудан дерс бергенди. Бюгюнлюкде ол окъутхан сохтала республиканы джер-джеринде джашайдыла, бирер джерде урунуб, атларын сый-махтау бла айтдырадыла. Сюйген устазларыны 90-джыллыгъын белгилерге Тёбен Мараны школуна аны алгъыннгы сохталары джыйылгъандыла. Ала, бир-бири ызларындан тизилиб, сабий заманларында окъугъан классха кириб олтурадыла. Школну директору Къочхарланы Казбек, джыйылгъанлагъа джылы тюбеб, кёб ашхы сёз айтады.