Джалбауур
 
Бир адамгъа теджелген хант юлюш 150 грамм къой бауурдан, 100 грамм ич джаудан, бир сарысмакъ тишден, шибижиден этиледи. Тузну адам сюйгенича къошады.
Бауурну къайнай тургъан суугъа салыб, бир кесек къайнатхандан сора алыб, ууакъ-ууакъ туураб, юсюне тузлу суу чачыб, къойну ич джаууна чырмаб, шампургъа кийириледи. Аны отну кёсеуюне салыб, юсюне тузлукъ неда шорпаны аз-аз къуя, джау бауургъа сингинчиннге дери биширирге керекди. Хазыр болгъандан сора ол аламат хант тепсиге иссилей бериледи.
 
 
 
 
 
 

Бишген джюрек

Бир адамгъа теджелген хант юлюш 200 грамм тууар джюрекден, 5 грамм ундан, 5 грамм къайнагъан джаудан, 15 грамм томатдан, бир сохандан, лавр чапыракъдан, сарысмакъдан, къызыл шибижиден этиледи. Тузну адам сюйгенича къошады.
Джюрекни 35-40 грамм ауурлукълары болгъан кесеклеге туураб, туз себиб, ууакъ тууралгъан сохан бла къууурулады. Анга томатны къошуб, сагъат джарымгъа къоюлады. Исси табада будай унну бети мор болгъунчунга дери къуууруб, шорпа бла къатышдырыб, ол бир къууургъаныбызгъа къошабыз. Андан сора лавр чапыракъ салыб, сарысмакъ къошуб, 5-10 минутну тутаргъа керекди. Хазыр болгъандан сора ол дамлы хант тепсиге бериледи.
 
{jcomments}