Адамны чархында хар зат бир-бири бла байламлыды. Ол байламлылыкъны ангыласанг кесинги кёб затдан сакъларгъа боллукъса. Аны ючюн бир талай лагъым бла амалны теджейбиз.

Дауур кёб болгъан джерде бир-биринги иги эшитир ючюн

Адам кёб джыйылгъан джерде, тойда-башда нёгеринг бла бир-биринги эшитмей, сёлешелмей башлайса. Олсагъатда нёгеригизге онг къулагъыгъызны буруб тынгылагъыз. Не сейир эсе да онг къулакъ сёлешгенни иги эшитеди, сол къулакъ а макъамны иги тутады.

Бурнугъузну тунукъгъанын дженгил ачар ючюн

Бурнугъузну тунукъгъанын ачар ючюн неда къан басымыгъызны тюшюрюр ючюн тилигиз бла тынгылауугъугъузну, бармагъыгъыз бла да эки къаш ортагъызны бир заманда басыгъыз. 20 секундан бурнугъуз ачылыб башлагъанын ангыларыкъсыз.

Ашны иги эритир ючюн

Ингирде кёбюрек къабыб, ашхыныгъызгъа ауурлукъ джетгенин ангыласагъыз, кече сол джангыгъызгъа бурулуб джатыгъыз. Алай джатсагъыз ашхыныгъыз ёнгечден энгишге боллукъду, аны себебли ашхыныгъыз сизни къыйнарыкъ тюлдю.

Кесигизни къолда тутар ючюн

Неге болса да бек къыйналсагъыз неда ачыулансагъыз бир кесек кёлюгюзню басар ючюн баш бармагъыгъызгъа бир кесек юфкюрюрге (подуть) керекди. Нек этиледи алай? Баш бармакъны кесини пульсу барды, анга бир кесек «уф» деб турсагъыз, ол джюрекден башлаб, сау тёнгекни пульсун мардагъа джыярыкъды.

Дженгил азар ючюн

Хар ашарыгъызны аллы бла бир стакан суу ичигиз. Суу ичгенигиз сайын мыйыны «алдайсыз», аны себебли ашарыкъ аз излейсиз.

Тамагъыгъыз дженгил сау болур ючюн

Тамагъыгъыз джангы билдириб башлады эсе, къулагъыгъызны къашыб башлагъыз. Къулакъны кемирчегинде нерваланы «уяннганлары» сингирлени ишлетиб тамакъгъа дери джетеди. Алай бла тамагъыгъыз тереннге кетмей дженгил сау боллукъду.

Ачытмай укол этдирир ючюн

Уколдан къоркъа эсегиз укол этдирген сагъатда джётел этигиз. Джётел кёкюрегигизде къан басымны кёлтюрюб, омурау джикни иги ишлетеди. Аны себебли бла ачыгъанны ангыларыкъ тюлсюз. Къан тамырыгъызгъа укол этдирген сагъатда уа эслеб джётел этигиз – къан тамырдан ийнени чыгъарыб иерге боллукъсуз.

Мыйыны «эритир» ючюн

Сууукъ зат къабхан неда ичген сагъатда мыйыгъызны «бузлагъанын» ангылайсыз. Нек болады алай? Адамны ауузуну ичинде болгъан нервала сууукъ затдан бузлайдыла да, сора мыйы адамны сау чархы бузлагъанды деб бютеу кючюн аны эритирге иеди. Алай бла адамны башы ауруб башлайды. Алай болмаз ючюн, сууукъ зат къабханлай, тилигиз бла тынгылауугъугъузну джабыгъыз. Алай этсегиз ауузугъузну ичинде нерваларыгъызны джылытасыз, мыйыгъызгъа да кюч джетдирмейсиз.

 
{jcomments}