Бу кюнледе Оренбургда бардырылгъан бютеудуния спорт эришиуледе Къарачай-Черкесиядан дзюдоист Къайытланы Кемал, 100 килограмм, андан ёрге ауурлукъда эришиб, Европаны кубогун алгъанды. 

«Къайытланы Кемал, озгъан эришиуледе хорламгъа ие болуб, кесини ауурлугъунда игилени игиси болгъанын энтда да бир кере кёргюздю. Ол турнирни кёзюуюнде тёрт кере тутушханды. Аланы барын да, берилген заманны аягъына дери турмай, терк бошагъанды. Аллай хорлам аны мийик усталыгъын, кючюн, тёзюмлюлюгюн кёргюзеди. Биз энди Къыргъызияны кубогуна аталыб бардырыллыкъ джангы спорт эришиулеге хазырланныкъбыз. Ол никкол (июнь) айда боллукъду», - деди Къарачай-Черкесияда Дзюдо федерациясыны директору Бостанланы Аслан.
Ол айтхандан, Оренбургда бардырылгъан эришиулеге 16 къралдан келген 300 спортчу къошулгъанды. Бизни джердешибиз Къайыт улу турнирни кёзюуюнде Белоруссияны, Узбекистанны дзюдоистлери, эки эресейчи дзюдоист бла кючюн сынагъанды. Финалда Шимал Тегейден-Аланиядан дзюдоист Аслан Жизоев бла тутушханды.
 
(БИЗНИ КОРР.).
 
 
 
{jcomments}