Мындан алда Къарачай-Черкес Республикада «Лыжня России» деген Бютеуроссия лыжа эришиуле болдула. Аны Доммай посёлокну джеринде Къарачай-Черкесияны Физкультура бла спортдан министерствосу бардыргъанды.

Лыжалада учуб эришиуде къуру Къарачай-Черкес Республиканы адамлары болуб къалмай, Ставрополдан, Къабарты-Малкъардан, Волгограддан, Краснодар крайдан келиб солугъанла, къонакъла да болгъандыла. Ол эришиулеге бютеулей да 200 адам къошулгъанды.
Ала Орус талада 5, 10 километр узакълыкъгъа баргъандыла. Беш километр узакълыкъда 18 джылгъа дери джашла бла къызла эришгендиле. Он километр узакълыкъгъа 19 джылгъыла, андан тамадала да къошулгъандыла. Лыжала бла 500 метр узакълыкъгъа да баргъандыла.
Эришгенлени арасында 6 джылы толгъан джашчыкъ да болгъанды. Ол Краснодар крайдан келгенди. Эм тамада уа 71 джылы толгъан Ставрополчу болгъанды.
Быйыл «Лыжня России» деген эришиулеге республикабызны баш окъуу учреждениелерини студентлери да тири къошулгъандыла. Бу эришиуле 1982-чи джылдан бери бардырыладыла. Кеси да дунияда адамла эм кёб къошулгъан къышхы спортду. Быйыл «Лыжня России» деген эришиуле Россияны 73 регионунда бардырыладыла. Анга 1,5 миллион адам къошулады.
        
 
{jcomments}