Ачабайланы Темирлан бизни республикада белгили спортчуланы бириди. Ол миллет тутушдан Россия Федерацияны чемпионуду. Озгъан джыл кёчгюнчю миллетлени экинчи Бютеудуния оюнлары Къыргъызстанда болгъан эдиле да, Ачабай улу бизни къралны джыйым командасыны къурамына кириб, ол оюнлагъа къошулгъан эди. Бу оюнлагъа уа 64 къралны командалары къошулгъан эдиле. Спортчула спортну 28 тюрлюсюнден эришген эдиле.  Абачай улу, бу оюнлада, кесини ауурлугъуна кёре кёб гёджеб бла тутушуб, кюмюш медалгъа ие болуб къайтхан эди. Аны тренерле Байчораланы Азамат бла Джашаккуланы Борис юретгендиле тутушургъа.

Мындан алда Польшаны ара шахары Варшавада олимпиаданы программасына кирмеген спортну эки тюрлюсюнден эришиуле болгъан эдиле: миллет тутуш бла польша тутушдан. Эм алгъа Ачабай улу миллет тутуш бла кюрешгенле бла тутушду. Не джашырыу, бу эришиулеге кёб къралдан кючлю гёджебле келген эдиле. Ачабай улу эсеблеге кёре миллет тутушдан 3-чю орунну алыб, джез медалгъа ие болду. Экинчи джез медалны Темирлан польша тутушдан алды. Алай бла бир ызгъа бизни республикада эмда бизни къралда белгили гёджеб Ачабай улу эки джез медаль алыб къайтды.
- Мен кёб кере уллу эришиуледе бола тургъанма, - дейди Ачабай улу. – Польша тутуш бла уа ёмюрде да кюрешмеген эдим. Спортну бу тюрлюсю меннге алай таныш тюл эди. Алай болса да, иги кесек гёджебни джыгъыб, польша тутушдан джез медалны алдым.
Спортну бу тюрлюсю бла кюреше турсам, кесими бир гёджебге да джыкъдырлыкъ тюл эдим. Польша тутушдан хапарым болмай, джангылыч этиб, аны ючюн ючюнчю оруннга ие болдум. Спортну къояр муратым джокъду. Энтда кёб уллу эришиулеге къошулуб, биринчи орунланы алыр муратлыма…
Аллах Темирланны этген муратларына джетдирсин, деб тилейбиз.

 
{jcomments}