Сюйюнчланы Хусей эркин тутушдан Эресейни джыйым командасыны къурамында тутушуб, дунияны кубогуна ие болгъанды.

«Биз анга къууанабыз десек, ол азды. Биз аны бла ёхтемленебиз, джердешибизни ол мийик хорламы бизни учундурады. Чертиб айтыргъа излейме, Хусей къуру биринчи орунну алыб къоймагъанды. Ол дунияны эм кючлю спортчуларын хорлагъанды.

Асланча, артха тура неда арый билмей, ол керти уллу кючню, чыдамлылыкъны, усталыкъны дараджасын кёргюзгенди. Хусейни, республиканы бютеу спорт джамагъатын алгъышлайма», - дегенди Къарачай-Черкесияны джыйым командасыны баш юретиучюсю Айбазланы Алий.

Ол айтхандан, Къарачай-Черкес Республиканы келечиси эркин тутушдан дуния эришиуледе биринчи кере хорлайды.

«Хусей мындан ары да кесини мийик джетишимлери бла бизни къууандырлыгъына, Къарачай-Черкесияны атын дуниягъа махтау бла айтдырлыгъына мен толу ийнанама», - дегенди Айбаз улу.

Эресейни Сюйюнчланы Хусей къошулгъан джыйым командасы Иранны, Кубаны, Японияны джыйым командаларын хорлагъанды.

Эсигизге салайыкъ, Хусей ары дери да Бютеуэресей, къралла арасы эришиуледе хорлаб, кёб ёч алыб тургъанды.

 

 
{jcomments}