Мындан алда Росгвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини ОМОН-ну къуллукъчусу полицияны сержанты Малсюйгенланы Рамазан, Монакода дзюдодан бардырылгъан 25-чи къралла арасы эришиуледе хорлаб алтын медаль алыб къайтханды.

Бизни махтаулу джашыбыз 100 килограмм ауурлукъда джыгъышыб алты гёджебни хорлагъанды.

Алай бла ол Эресейни джетишимлерине энчи юлюш къошханды.

Малсюйгенланы Рамазан дзюдодан, самбодан, бел тутушдан спортну устасыды. Ол «Гран-при Тунис 2018» деб дзюдодан бардырылгъан къралла арасы эришиуледе кюмюш медаль алгъан эди. Андан сора Рамазан Сочини Къышхы Олимпиадасында эмда 24-чю Къышхы Универсиадада да джанган чыракъны (факел) элтгенди.

 

Росгвардияны

КъЧР-де управлениесини

 пресс-къуллугъу.

 

 
{jcomments}