Черкесскеде Хорламны паркында «Юнармияны» тизимине эм тыйыншлы 60 джашчыкъ бла къызчыкъны алыугъа аталгъан къууанч джыйылыу болду.

Аланы 15-си Эресей гвардия энчи шохлукъ джюрютген республиканы сабий юйюнден ёксюз балаладыла.

Ол джыйылыугъа Къарачай-Черкесияда сабийлени эркинликлерини хакъындан къуллукъчу Наталья Бондаренко, аскер комиссарны аскер-патриот ишледен болушчусу Баев Осман, «Юнармия» къозгъалыуну регионал штабыны тамадасы Александр Пуля да келген эдиле.

Сабийлени къууанч кюнлеринде, джакъ болуб, кёллендирирге Къарачай-Черкес Республикада Эресей гвардияны тамадасыны орунбасары, полковник Марат Цуров бла ОМОН-дан джашла келген эдиле.

- «Юнармияны» тизиминде алгъан билимигиз, уллу болсагъыз усталыкъ сайларгъа себеб боллукъду. Сиз Ата джуртубузну къоруулаучула, тыйыншлы адамла, патриотла болуб ёсеригигизге ышанабыз. Биз да сизни бла къысха байламлылыкъ тутханлай, керек джерде болушханлай турлукъбуз, - деди кесини сёзюнде Марат Цуров.

Джангы къошулгъанла ант этгенлеринден сора, алагъа «Юнармияны» знакларын бердиле.

Джыйылыуну аягъында, республикада ёксюз сабийле тургъан  кърал сабий юйню директору Татьяна Савенко, Эресей гвардияны тамадаларына хаман да къайгъырыб тургъанлары ючюн, коллективни атындан разылыгъын билдирди.

(Бизни корр.).

 
{jcomments}