Биз джылдан джылгъа транспорт мадарла ёсюб баргъан иги регионда джашайбыз.

Джоллада бир-бирде шофёрла, бирде джаяу джюрюгенле, сабийле да къошулуб,  терс болуб, къоркъуулу болум орун алгъанын кёрюб къоябыз. Аны баш чурумларыны бири сабийле машиналагъа эки тюрлю къарагъанларындан болуб къалады. Бирлери къызыу баргъан машинадан къоркъадыла, экинчиле машиналаны аллары бла ашыгъыш чабыб ётерге хазырдыла. Ала шофёр машинаны дженгил тохтатыб къоялмазын неда бир джанына терк буралмазын ангыламайдыла. Хар джол чарпыуда сабийни джашауу, аны бла биргелей аталаны-аналаны къыйналгъанлары ачыкъды. Аны бла байламлы биз сагъыш этгенден, сёз сабийлени къоркъуусузлукъларыны юслеринден баргъан сагъатда, бир адам да сансыз этмезге керекди.

 Школгъа баргъан джолунда, андан ызына къайтхан сагъатда да сабийни кюню джол бла башланады.

 Заран джетгени, джол чарпыу орун алгъаны да сабийни джолда кесин тюз джюрютмегенинденди, джолда джюрюуню джоругъун билмегенинденди. Шофёрланы къолларындан хар зат да келиб бармайды. Къызыу баргъан машина терк тохтаб къалмайды. Шофёр къымылдаб, бир затла этер ючюн, заман керек болады. Бир такъыйкъа болса да, машина аллай бир заманнга талай джолну барады. Сёз ючюн, къургъакъ асфальт джолда бир сагъатха 60 километр баргъан машина тормаз басылса да, 20 метрден асламны барады. Тайгъакъ джолда уа ол тормаз талай кереге кёб болады. Джууукъ келген машинаны аллы бла чабыб ётерге чыртда болмайды. Ол темалагъа сабийле бла хаман сёлешгенлей, алагъа айтыб ангылатханлай туругъуз. Къалай этерге кереклисин кёргюзюгюз. Сабийлени эслеринде къалыр ючюн, дагъыда къайтарыб этигиз.

Джолну эркинлик берилмеген джерлеринден ётген, чабыб, машина джолгъа чыкъгъан, джууукъ болгъан машинаны аллы бла чабыб ётген, джолда неда аны къатында джууукъ ойнагъан, светофор къызыл джаныб тургъанлай, джолну ётген нек къоркъуулу болгъанын сабийлеригизге айтыб билдиргенлей туругъуз. Аякъ машинала бла неда мопедле бла сабийлеге джолгъа чыгъаргъа эркинлик бермегиз. Джолда белгилени ала ангыларча айтыгъыз.

Сыйлы атала-анала, сабийлеге юйде, эшикде да кесигизни тюз джюрютюуде юлгю болгъанлай туругъуз.

 

АЙБАЗЛАНЫ У.,

Джёгетей Аягъы районну ОГИБДД-ны тамадасы, полицияны тамада лейтенанты. 

 

 
{jcomments}