Кёб болмай Росгвардияны Къарачай-Черкес Республикада управлениесини тамадасы Салпагъарланы Рашид джергили органланы къуллукъчуларын «За отличие в службе» деген ведомство медалла бла, белгиле бла саугъалагъанды эмда къуллукъларына кёре заманлары джетгенлеге кёзюулю чынла бергенди.

«Былайгъа джыйылгъанланы барына да мийик усталыкълары, къуллукъларына джууаблы кёзден къарагъанлары ючюн разылыгъымы билдиреме. Сизге, сизни юйдегилеригизге кючлю саулукъ, рахатлыкъ, къууанч теджейме. Джергили органда къуллукъ этгенлени бары да алагъа салыннган борчланы сый бла толтурлукъларына мен толу ышанама», - дегенди полицияны полковниги Салпагъарланы Рашид.

Андан сора Эресей Федерацияны Окъуу эмда илму министерствосуну буйругъу бла ОМОН-ну къуллукъчуларын, къралла арасы ишле бардырылгъан сагъатда джамагъатны арасында законну, джорукъну сакълаб, рахат болум къурагъанлары ючюн, Сочиде 2017-чи джыл джаш тёлю бла студентлени XXI-чи бютеудуния фестивалыны медалларын бердиле.

 

 
{jcomments}