Аскерчиле, Росгвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини къуллукъчулары бла биригиб, закон, джорукъ сакълагъан къуралышланы ёлген къуллукъчуларын эсгере, уллу ишле бардыргъандыла. Ол ишлени бардырыргъа джаш тёлюню аскер-патриот юретиуню аралыгъындан джашла бла къызла да къошулгъандыла.

Аланы аллында Законну-джорукъну сакълагъан аскерлени ветеранларыны регионал бёлюмюню советини тамадасы Сергей Кузнецов сёлешгенди. Ол Къарачай-Черкесияда мамыр джашау орун алыб турур ючюн кюрешген адамланы кёбден кёб бола баргъанларыны юсюнден айтханды.

«Бизни регионда кеслерини аскер борчларын толтургъан сагъатда джигитлик танытыб джан берген керти адамла кёбдюле. Виктор Калантаевский, Рашид Кушхов, Евгений Остроухов, Андрей Ленёв аланы бир къауумудула. Ала кеслерини джашауларын бизни республикада адамла къоркъуусуз, рахат джашар ючюн кюрешиуге бергендиле. Биз, аллай джигитлени унутмай, эсгере турургъа борчлубуз. Ол джигитле, къуру да бизни джюреклерибизде турлукъдула», - дегенди Сергей Кузнецов.

Росгвардиячыла бардыргъан ишлерини аягъында аскер-патриот юретиу аралыкъны членлери «Ёмюрлюк махтауну отуну» эсгертмесине гокка хансла салгъандыла.

 
{jcomments}